Urzędy ds. Zdrowia potwierdziły, że umiarkowane spożycie kofeiny nie wywołuje niepożądanych skutków.

Wiele instytucji na całym świecie zbadało efekty działania kofeiny. Na przykład naukowcy z Health Canada przeprowadzili dokładny przegląd literatury naukowej na temat kofeiny (Nawrot et al., 2003). Na podstawie tego przeglądu doszli do wniosku, że zdrowi, dorośli ludzie nie są narażeni na żadne niepożądane skutki działania kofeiny, jeśli jej konsumpcja nie przekracza 400 mg dziennie. Do podobnych wniosków w 2015 roku doszli naukowcy z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zaleca się jednak, aby ciężarne i karmiące kobiety ograniczyły dzienne spożycie kofeiny do 200 mg.

W puszce Red Bull Energy Drink o pojemności 250 ml znajduje się 80 mg kofeiny, czyli mniej więcej tyle samo kofeiny, ile zawiera jedna filiżanka kawy.

Międzynarodowe organizacje do spraw zdrowia, w tym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, uznały, że Red Bull Energy Drink jest produktem bezpiecznym do spożycia, dlatego jest on dostępny w ponad 171 krajach, w tym w całej Unii Europejskiej.