Red Bull - członek „Energy Drinks Europe” (EDE)

Od 2010 roku stowarzyszenie „Energy Drinks Europe” (EDE) dba o interesy europejskich producentów napojów energetycznych, skupiając się zarówno na wielkich, średnich jak i mniejszych firmach. Celem EDE jest dbanie o to, aby poszczególne firmy wywiązywały się ze swoich zobowiązań, wzmacniały swoją pozycję na rynku oraz prowadziły otwarty dialog z interesariuszami.

EDE sporządziło własny Kodeks Postępowania. Kodeks ten jasno i klarownie określa wytyczne odnośnie składu, marketingu oraz etykietowania napojów energetycznych, na zasadzie dobrowolności. Red Bull zobowiązał się do przestrzegania tego Kodu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych branżowych zasad samoregulacji, wejdź na:  http://www.energydrinkseurope.org/code-of-practice/